web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

MV build - Декоративни мазилки, боядисване, монтаж

MV build – Декоративни мазилки, боядисване, монтаж

боядисване, шпакловка, гипскартон, довършителни работи, декоративни мазилки

  1. Описание

Подробно описание


Маринел Викани ЕООД е дружество с основна насоченост на дейността към строителния отрасъл .

Основно ръководно начало в строително-монтажната и ремонтно-строителна дейност на фирмата е добрата и стегната организация на работа, стриктното спазване на технологичната последователност на строителните процеси и точното прилагане на изискванията на нормативната база в отрасъла, в резултат на което крайния продукт от нашата дейност е в пълно съответствие с високите експлоатационни и художествено-естетически критерии на крайния потребител.

Политиката по качеството на  Маринел Викани ЕООД е ориентирана към непрекъснато удовлетворяване изискванията и очакванията на инвеститорите за подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните строително-монтажни работи.

Към настоящия момент строителна компания  Маринел Викани ЕООД разполага със звена и бригади за изпълнение на разнообразни строителни задачи, като в зависимост от трудоемкостта на възложения обект е в състояние да привлече допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси.