web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

BG-RU Consult Itd. - консултации

BG-RU Consult Itd. – консултации

предприемачи, маркетинг, цени, стандарти, последствия, консултантски, услуги, фирмени, закони, Дю дилидженс, due diligence, логистика, сертифицаране, застраховка адвокатски, склад, спецификация, товарителница, бизнес, разходи, рекламация, отговорност, експорт, импорт, недвижими, имоти, преводи, документация, договори, преговори, логистика

  1. Описание

Подробно описание


BG-RU Consult Itd. – предлагаме надеждно сътрудничество в сферата на консултантските услуги от „комплексен, затворен цикъл“. Строго индивидуален подход, внимание и разбиране проявено към проблемите на нашите клиенти, оптимизация на текущите разходи, чистота и прозрачността на сделките, а и демократичност на цените!

Сферата на нашата дейност обхваща следните услуги, които ние можем да ви окажем: 
- консултантски услуги; 
- обучение; 
посредническа дейност
- търговско представителство и дистрибуция
реклама, PR и маркетинг
- услуги в областта на вътрешната и международна търговия; 
- импорт, експорт, реекспорт; 
- пълен спектър от услуги в областта на недвижимите имоти, включвайки управление, отдаване под наем и други услуги както на промишлени така и граждански обекти; 
- производство, продажба, преработка на селскостопанска продукция; 
транспорт, спедиторски услуги, логистика
сертификация свързана с изискванията на РФ и митниците; 
- митническо обслужване; 
регистрация на фирми и търговски представителства; 
- търсене и проверка на контрагенти
- помощ при получаване на жителство; 
- организация и провеждане на делови срещи, преговори, форуми и т.н.; 
- писмени преводи на документация от и на всички европейски езици; 
- устни преводи при делови срещи и съпровождане; 
- легализация на документи
- изграждане, подготовка за сертификация и поддържане на системи за управление на качеството съгласно изискванията на стандарти ISO 9001, 14000, 22000 и други; 
- подготовка и съдействие за проверка на стоки за СЕ маркировка; 
- съдействие при разработване на фирмени документи, свързани с безопасност на труда и противопожарна защита; 
- съдействие при охрана на обекти; 
- съдействие при наемане на автомобили под наем;