web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

История на Маите 300 години преди новата ера

  1. webcatalog
  2. 28.11.2013 17:37

История на Маите 300 години преди новата ера

Маите населявали териториите на днешно Южно Мексико, Гватемала, полуостров в Юкатан и Източен Хондурас. Наред с ацтеките и инките те достигнали най- висока степен на развитие срес коренните американски народи.

Маите населявали Южно Мексико и Гватемала още от 2000 г. пр.н.е. Векове наред те се учели да пресушават блатистите земи и да изграждат напоителни и отводнителни системи. Занимавали се със земедилие, лов и риболов. Използвали каменни и дървени оръдия и сечива, а от XIII в.- и метални. В градовете, всички от които имал свой неповторим облик, строели внушителни храмове във формата на стъпаловидни пирамиди, украсени с релефи и статуи, каменни жилища и занаятчийски работилници. Запазените до днес статуи, релефи, каменни надписи и великолепна рисувана керамика са ярко свидетелство за цивилизацията на тези племена.

Както в Древна Гърция, територията на маите била разделена на независими градове държави, които често воювали помежду си. Начело на всяко племе стоял вожд, чиято власт била наследствена. Аристокрацията, жреците, чиновниците и техните слуги живеели в градовете, а обикновените хора, които се занимавали със земеделие, обитавали колиби в малки села и ходели в градовете само на пазар и за региозните празници. Маите създали единственото в Америка писмо с над 800 ъероглифни знаци. Те имали забележително постижения в областта на математиката и астрономията. Математическата система на маите се основавала на числото 20 и използвала три символа- наклонена черта за числото пет, точка за единица и мидена черупка за нула.

През 230 г. изригнал вулкан. Огромни райони били засипани с вулканска пепел, Маунт Иполанго в южната част на Мексико бил унищожен. Това бил краят на предкласическия период в историята на маите.

Между 300 и 800 г. цивилизацията на маите достигнала своя разцвет. На полуостров Юкатан били построени много нови градове като Тикал, Паленке, Яксчилан, Копан и Калакмул.

Маите създавали забележителни каменни скулптури и фигурки от нефрит, рисувана керамика, различни изделия от злато и сребро, оръдия на труда и сечива, които свидетелстват за голямото им майсторство в областта на занаятите. Строителството на пътищата създало благоприятни условия за развитието на търговията.

За маите реалният живот и животът след смъртта били равностойни. Ето защо те смятали за съвсем естествено да принасят човешки жертви на своите богове или предци, за да ги умилостивят и да измолят закрила, плодородие и благополучие. Към края на класическия период в земите на маите се разгърнало мащабно строителство. В същото време войните, които взимали много жертви, довели до драстично намаляване на населението. Селското стопанство западнало, а до 950 г. повечето големи градове били в развалини. През 1200 г. цивилизацията на маите преминала през кратък период на възход, но три века по- късно била унищожена от испанските завоеватели.


Отговори

Трябва да влезете в профила си за коментар.