web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

 Електроника АД

 Електроника АД

електроника

  1. Описание

Подробно описание


„Електроника“ АД е акционерно дружество, основано през 1960 год. първоначално като „Завод Електроника“. Веднага след създаването си през 1961 година дружеството започва производство на електронно измервателна техника, в това число осцилоскопи, генератори, волтмери както и гама от захранващи устройства.

До 1972 година е един от първите и най-големи производители на електронни калкулатори в Европа – ЕЛКА 6521.

По-късно през 1977 г. дружеството произвежда първия в Източна Европа електронен касов апарат.

В следващите години до 1988г. „Електроника“ АД произвежда 16 и 32 разрядни мини компютърни системи, графични станции и на тяхна основа системи за автоматизация на проектантският труд /САD/.

“Електроника” АД е с над 40 годишна традиция в производството на електронни изделия, като над 70% от продукцията е за експорт.

Дейността на дружеството обхваща проектиране, производство, търговия и сервиз на :

•  автономни и системни електронни касови апарти с фискална памет

•  фискални принтери

•  таксиметрови апарати с фискална памет

Фирмата предлага и богат набор от периферни устройства за връзка с касови апарати.

Изградена е сервизна и дистрибуторска мрежа от сервизни специалисти с богат опит /180 бази /.

„Електроника“ АД се ползва с добро име в страната и чужбина. Има богат опит с извършване на кооперирани доставки с чуждестранни контрагенти и създаването на съвместни предприятия.

 

 Ключови думи