web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

เสื้อโปโล

เสื้อโปโล


  1. Описание

Подробно описание


สิ่งควรทราบเนื่องด้วยเสื้อโปโลกับราคาเสื้อโปโล

ชาวไทยส่วนมากมักจะชื่นชอบใช้เสื้อโปโลในการแต่งงาน เพราะว่าคำจำกัดความของเสื้อโปโลแสดงถึงความเข้มแข็ง ไม่เปราะบาง หากเสื้อโปโลเป็นสีขาวก็เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้อีกด้วย

เพราะฉะนั้นคนส่วนมากมักคัดใช้เสื้อโปโลแต่งงานมาสิ่งหนึ่งในพิธีสมรส ถึงจะอย่างไรนั้นเราจะทราบกรรมวิธีในการเลือกสรรแหวนแต่งงานได้เช่นไร

การเลือกเฟ้นซื้อเสื้อโปโลและราคาเสื้อโปโลโดยทั่วตามหลักเกณฑ์มีคุณสมบัติ 4 ประการ ดังต่อไปนี้

1. กระรัต ความนัยของคำว่ากระรัต เป็น มาตรวัดที่ใช้เพื่อการตวง ความหนักเบาเสื้อโปโล 1 กระรัต = 200 มิลลิกรัม หรือไม่ก็ 100 จุด แต่ราคาเสื้อโปโลนั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่น้ำหนักของเสื้อโปโลเพียงเพียงอย่างเดียว

2. สีเสื้อโปโล ที่เรามองเห็นนั้นจะมีสีขาว ซึ่งที่จริงแล้วถึงเสื้อโปโลนั้นก็เป็นเสื้อโปโลที่มีสี ซึ่งทางสถาบันค้นคว้าอัญมณีแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ หรือ GAI ซึ่งเขาทั้งหลายได้แบ่งสี ของเสื้อโปโลไว้เป็นกฏเกณฑ์ไว้เช่นนี้

ระดับ D เป็นเสื้อโปโลที่ไม่มีสี ซึ่งเป็นเสื้อโปโลที่มีราคาเสื้อโปโลสูงมาก

เกรด D-J เป็นเสื้อโปโลที่มีสีขาวราคาเสื้อโปโลสูงรองลงมา

ระดับ K-Z หมายถึงเสื้อโปโลที่มีสีขาวแกมเหลืองนิดๆ ราคาเสื้อโปโลก็จะต่ำลงมาอีก

อย่างไรก็ตามสีของเสื้อโปโลนั้นมีเยอะแยะ แต่เป็นส่วนใหญ่มักไม่เป็นที่นิยม

เพราะว่าโดยมากนั้นเขาค่อนข้างนำเสื้อโปโลสีขาวมาใช้เป็นพิธีการสมรส

แต่ไม่ร่ำไปบางท่านอาจใช้เสื้อโปโลเป็นสีอื่นขึ้นกับความพอใจกับความเหมาะเจาะของแต่ละคนในธรรมเนียมวิวาห์

3. ความใสสะอาด

สำหรับมาตรฐานที่เขากำหนดไว้เกี่ยวกับรอยร้าวตั้งอยู่ที่ F (Flawless) ปราศจากตำหนิเลยราคาเสื้อโปโลก็จะแพง ไปจนถึง I (Included) มีตำหนิราคาเสื้อโปโลก็จะลดน้อยลงมาตามตำหนิ

เราขอแนะเสื้อโปโลที่มีความใสผุดผ่อง ราคาเสื้อโปโลจะแพงหน่อย

ถ้าหากว่างบประมาณนั้นไม่พออาจจะใช้เสื้อโปโลเล็กลงมาที่มีความใสบริสุทธิ์ก็ได้ มันเหนือชั้นกว่าเสื้อโปโลที่ใหญ่แต่มีรอยร้าว

4. การเจียระไน (Cut)

เสื้อโปโล ที่ถูกตบแต่งนั้นจะมีรูปทรงต่างๆออกไป ถ้าถูกตบแต่งเป็นรูปเสื้อโปโลทรงกลม จะให้ความสะท้อนแสงไฟยิ่งกว่ารูปทรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบเอามาใช้ในการแต่งงาน