web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

สกรีนเสื้อ

สกรีนเสื้อ


  1. Описание

Подробно описание


การทอสำหรับทำสกรีนเสื้อ

ชนิดการทอผ้าเพื่อที่จะทำสกรีนเสื้อ แจกออกเป็นหมู่หลักๆได้เช่นนี้

รูปแบบการถักทอเกี่ยวกับผลิตสกรีนเสื้อชนิดที่ 1 – ถักกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องมือทอผ้ากลม (circular knitting) เป็นเหตุให้ได้ผ้าแนวผ้ายืด

ประเภทการทอผ้าเกี่ยวกับทำสกรีนเสื้อรูปแบบที่ 2 – ทอปรกติ Weaving จำเป็นจะต้องมีการวางเส้นด้ายยืน ต่อจากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ก่อกำเนิดผ้าที่เป็นผ้าทำสกรีนเสื้อ

ลักษณะการถักทอสำหรับผลิตสกรีนเสื้อลักษณะย่อย

ลักษณะการทอผ้าสำหรับผลิตสกรีนเสื้ออย่างที่ 1 single jersey – การทอเช่นนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือไม่ก็ในตลาดเรียกว่าผ้า single

รูปแบบการถักทอเพื่อที่จะทำสกรีนเสื้ออย่างที่ 2 RIB – ถักจะได้ผ้า RIB หรือไม่ก็ผ้าหล่อบุ้ง จะมีรูปแบบแยกย่อยในการถักอีก เช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้รูปแบบของผ้าที่่มีแนวไม่เหมือนกัน เหมาะสำหรับการทำ คอสกรีนเสื้อ หรือเสื้อสุภาพสตรีที่มีความอ่อนตัว

ประเภทการทอเพื่อที่จะทำสกรีนเสื้อลักษณะที่ 3 จูติ – ผ้าประเภทคล้ายกับ Lacoste เหมาะสำหรับทำเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากตัวอย่างผ้าจริงจะเห็นความต่างเด่นชัด

ลักษณะการทอผ้าเกี่ยวกับผลิตสกรีนเสื้อชนิดที่ 4 Interlock – ผ้าลักษณะคล้ายกับ Lacoste เหมาะสำหรับทำเสื้อโปโล ต้องดูจากแม่แบบผ้าจริงจะเห็นความต่างกระจ่าง

ชนิดการทอเกี่ยวกับจัดทำสกรีนเสื้อลักษณะที่ 5 การทอสลับ

การ นำเราด้ายหลอด 2 ตัวขึ้นไปมาทอสลับที่ความถี่เยอะๆ ตัวอย่างเช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะเป็นเหตุให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ต่างจากการทอผ้าเต็มนัก

ลักษณะการทอเกี่ยวกับผลิตสกรีนเสื้อชนิดที่ 6 การทอ ผ้าริ้ว

ในการทอผ้าริ้วนั้นมีวิธีทำงานอยู่ 2 รูปแบบ

1. ใช้ Yarn dyed หรือว่าเส้นด้ายย้อมสีแล้ว

2. การใช้ด้ายถักต่างประเภท

ลักษณะการทอเพื่อจัดทำสกรีนเสื้อประเภทที่ 7 การถัก Body Size

เป็นการทอกลมประเภทหนึ่งที่จะทำให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีปริมาตร ทัดเทียมกับ ตัวเสื้อเลย โดยปราศจากตะเข็บ ก็เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีปริมาตรเท่ากับตัวสกรีนเสื้อเลย