web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

สกรีนเสื้อ

สกรีนเสื้อ


  1. Описание

Подробно описание


สกรีนเสื้อการทอเกี่ยวกับทำสกรีนเสื้อ

ประเภทการทอผ้าเพื่อจัดทำสกรีนเสื้อ แยกออกเป็นหมู่หลักๆได้ดังนี้

ลักษณะการทอเพื่อผลิตสกรีนเสื้อรูปแบบที่ 1 – ทอผ้ากลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องทอกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าแนวผ้ายืด

รูปแบบการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำสกรีนเสื้อลักษณะที่ 2 – ทอผ้าโดยทั่วๆ ไป Weaving จำต้องมีการวางเส้นด้ายยืน จากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ก่อกำเนิดผ้าที่เป็นผ้าทำสกรีนเสื้อ

รูปแบบการทอเพื่อที่จะจัดทำสกรีนเสื้อประเภทแยกย่อย

ลักษณะการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำสกรีนเสื้อลักษณะที่ 1 single jersey – การทอผ้าเช่นนี้จะได้ผ้าเรียบ ไม่ก็ในตลาดรู้จักกันในนามผ้า single

ประเภทการทอเพื่อทำสกรีนเสื้อรูปแบบที่ 2 RIB – ถักจะได้ผ้า RIB หรือไม่ก็ผ้าหล่อบุ้ง จะมีลักษณะย่อยในการทออีก เช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ประเภทของผ้าที่่มีแนวแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับการทำ คอสกรีนเสื้อ หรือว่าเสื้อหญิงที่มีความอ่อนตัว

ชนิดการถักทอเพื่อผลิตสกรีนเสื้อลักษณะที่ 3 จูติ – ผ้ารูปพรรณคล้ายกับ Lacoste เหมาะสำหรับทำเสื้อโปโล จำต้องดูจากแม่แบบผ้าจริงจะเห็นความแตกต่างกระจ่าง

รูปแบบการทอสำหรับผลิตสกรีนเสื้อชนิดที่ 4 Interlock – ผ้าประเภทเหมือนกับ Lacoste เหมาะสำหรับทำเสื้อโปโล จำเป็นต้องดูจากต้นแบบผ้าจริงจะเห็นความต่างแจ่มแจ้ง

รูปแบบการถักทอเกี่ยวกับจัดทำสกรีนเสื้อประเภทที่ 5 การทอสลับ

การ นำเราเส้นด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาทอผ้าสลับที่ความถี่สูงๆ ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะทำให้ผ้าที่ได้ออกมามีลายที่ไม่ผิดจากการถักเต็มนัก

ชนิดการทอผ้าเกี่ยวกับผลิตสกรีนเสื้อลักษณะที่ 6 การถัก ผ้าริ้ว

ในการถักผ้าริ้วนั้นมีวิธีการทำงานอยู่ 2 ลักษณะ

1. ใช้ Yarn dyed หรือไม่ก็ด้ายถักย้อมสีแล้ว

2. การใช้เส้นด้ายต่างชนิด

ประเภทการถักทอเพื่อที่จะผลิตสกรีนเสื้อรูปแบบที่ 7 การถัก Body Size

คือการถักกลมแบบหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีปริมาตร ทัดเทียมกับ ตัวเสื้อเลย โดยไร้ตะเข็บ เนื่องจากผ้ายืดที่ออกมามีขนาดเท่ากับตัวสกรีนเสื้อเลย