web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

สกรีนเสื้อ

สกรีนเสื้อ


  1. Описание

Подробно описание


การทอเกี่ยวกับทำสกรีนเสื้อ

ลักษณะการถักทอเพื่อจัดทำสกรีนเสื้อ แยกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้กระนี้

ประเภทการถักทอเกี่ยวกับจัดทำสกรีนเสื้อประเภทที่ 1 – ถักกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องเคราทอกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าทางผ้ายืด

ประเภทการทอผ้าเพื่อผลิตสกรีนเสื้ออย่างที่ 2 – ถักปกติธรรมดา Weaving จำเป็นจะต้องมีการวางเส้นด้ายยืน แล้วก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ก่อกำเนิดผ้าที่เป็นผ้าทำสกรีนเสื้อ

ลักษณะการทอเพื่อจัดทำสกรีนเสื้อรูปแบบย่อย

รูปแบบการทอผ้าเกี่ยวกับผลิตสกรีนเสื้อลักษณะที่ 1 single jersey – การทอผ้าดังนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือว่าในท้องตลาดรู้จักกันในนามผ้า single

ลักษณะการถักทอเพื่อที่จะทำสกรีนเสื้อรูปแบบที่ 2 RIB – ถักจะได้ผ้า RIB หรือผ้าหล่อบุ้ง จะมีลักษณะย่อยในการทออีก เป็นต้นว่า Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ประเภทของผ้าที่่มีแนวแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับการทำ คอสกรีนเสื้อ หรือว่าเสื้อเพศหญิงที่มีความอ่อนตัว

ลักษณะการทอผ้าเพื่อที่จะผลิตสกรีนเสื้อชนิดที่ 3 จูติ – ผ้าประเภทคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล ต้องดูจากตัวอย่างผ้าจริงจะเห็นความต่างแจ่มแจ้ง

ประเภทการทอเพื่อที่จะจัดทำสกรีนเสื้ออย่างที่ 4 Interlock – ผ้าประเภทคล้ายกับ Lacoste เหมาะสำหรับผลิตเสื้อโปโล จำต้องดูจากแบบอย่างผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำชัดแจ๋ว

รูปแบบการทอเพื่อที่จะทำสกรีนเสื้อประเภทที่ 5 การทอผ้าสลับ

การ นำเราด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาถักสลับที่ความถี่สูงๆ ได้แก่ หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะเป็นเหตุให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ต่างจากการทอเต็มนัก

ประเภทการทอเพื่อที่จะจัดทำสกรีนเสื้ออย่างที่ 6 การทอ ผ้าริ้ว

ในการทอผ้าริ้วนั้นมีแนวทางทำงานอยู่ 2 ประเภท

1. ใช้ Yarn dyed ไม่ก็ด้ายหลอดย้อมสีแล้ว

2. การใช้ด้ายต่างชนิด

รูปแบบการทอเพื่อที่จะทำสกรีนเสื้ออย่างที่ 7 การทอผ้า Body Size

หมายถึงการทอผ้ากลมชนิดหนึ่งที่จะทำให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีสัดส่วน เท่าๆ กับ ตัวเสื้อเลย โดยไร้ตะเข็บ เนื่องจากผ้ายืดที่ออกมามีขนาดเท่าๆ กับตัวสกรีนเสื้อเลย