web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อ


  1. Описание

Подробно описание


ข้อควรรู้เนื่องด้วยร้านสกรีนเสื้อและราคาร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อชาวไทยจำนวนมากมักจะพึงพอใจใช้ร้านสกรีนเสื้อในการแต่งงาน เพราะว่าคำอธิบายศัพท์ของร้านสกรีนเสื้อบ่งบอกถึงความแน่นหนา ไม่บอบบางหากร้านสกรีนเสื้อเป็นสีขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์ได้เช่นกัน

เพราะฉะนี้คนส่วนมากค่อนข้างคัดเลือกใช้ร้านสกรีนเสื้อแต่งงานมาเป็นส่วนหนึ่งในแบบแผนสมรส อย่างไรก็ดีนั้นเราจะทราบแนวทางในการคัดเลือกแหวนแต่งงานได้อย่างไร

การคัดเลือกจ่ายร้านสกรีนเสื้อพร้อมกับราคาร้านสกรีนเสื้อโดยทั่วตามเกณฑ์มีคุณสมบัติ 4 ข้อ แบบนี้

1. กระรัต ความนัยของคำว่ากระรัต หมายถึง มาตรวัดที่ใช้เพื่อการวัด น้ำหนักร้านสกรีนเสื้อ 1 กระรัต = 200 มิลลิกรัม หรือ 100 จุด ถ้าว่าราคาร้านสกรีนเสื้อนั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่น้ำหนักของร้านสกรีนเสื้อแค่เพียงอย่างเดียว

2. สีร้านสกรีนเสื้อ ที่เราดูนั้นจะมีสีขาว ซึ่งที่จริงแล้วถึงร้านสกรีนเสื้อนั้นก็เป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีสี ซึ่งทางสถาบันวิจัยร้านสกรีนเสื้อนิลจินดาแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา หรือ GAI ซึ่งเขาทั้งหลายได้แยกสี ของร้านสกรีนเสื้อไว้เป็นหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ระดับ D คือร้านสกรีนเสื้อที่ไม่มีสี ซึ่งเป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีราคาร้านสกรีนเสื้อสูงมาก

ระดับ D-J เป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีสีขาวราคาร้านสกรีนเสื้อสูงรองลงมา

เกรด K-Z หมายถึงร้านสกรีนเสื้อที่มีสีขาวแกมเหลืองเล็กน้อย ราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะน้อยลงมาอีก

อย่างไรก็ตามสีของร้านสกรีนเสื้อนั้นมีมากมาย แต่จำนวนมากมักไม่เป็นชื่นชอบ

เนื่องจากส่วนใหญ่นั้นเขามักจะนำร้านสกรีนเสื้อสีขาวมาใช้เป็นแบบแผนสมรส

แต่ไม่เรื่อยไปบางท่านสามารถใช้ร้านสกรีนเสื้อเป็นสีอื่นขึ้นกับความชื่นชอบและความพอประมาณของแต่ละคนในพิธีวิวาห์

3. ความใสสะอาด

สำหรับเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้เกี่ยวกับรอยตำหนิตั้งอยู่ที่ F (Flawless) ไร้ตำหนิเลยราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะสูง จนกระทั่ง I (Included) มีตำหนิราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะต่ำรองลงมา

เราขอแนะร้านสกรีนเสื้อที่มีความใสไร้มลทิน ราคาร้านสกรีนเสื้อจะสูงหน่อย

แต่ถ้างบประมาณนั้นไม่เยอะอาจจะใช้ร้านสกรีนเสื้อเล็กลงมาที่มีความใสไร้มลทินก็ได้ มันดีกว่าร้านสกรีนเสื้อที่ใหญ่แต่มีรอยตำหนิ

4. การเจียระไน (Cut)

ร้านสกรีนเสื้อ ที่ถูกเจียระไนนั้นจะมีทรงต่างๆออกไป ถ้าถูกตบแต่งเป็นลักษณะร้านสกรีนเสื้อทรงกลม จะให้ความกระดอนประกายไฟมากกว่ารูปทรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยมเอามาใช้ในการสมรส