web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

ร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อ


  1. Описание

Подробно описание


เคล็ดลับกระบวนการซักล้างพร้อมกับการดูแลรักษาร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดให้คงทนใช้ได้ไปอีกยาวนาน

ร้านสกรีนเสื้อเคล็ดลับวิธีการทำความสะอาดและการทะนุบำรุงร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อให้คงทนใช้ได้ไปอีกยาวนาน เทคนิคที่ 1 การชำระล้างร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อสมควรนำสิ่งต่างๆ ออกจากกระเป๋าก่อนดำเนินการแช่ผ้า

เคล็ดลับแนวทางซักฟอกพร้อมกับการบำรุงรักษาร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดให้คงทนใช้ได้ไปอีกยาวนาน ขั้นตอนที่ 2 การชะล้างร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อสมควรกลับผ้าโดยเอาด้านในออก เพื่อดูแลหน้าผ้ากับลายปัก/ลายสกรีน

เคล็ดลับวิธีการซักล้างพร้อมกับการดูแลรักษาร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อให้อยู่กับเราไปอีกยาวนาน ประการที่ 3 การซักล้างร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเพื่อร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อที่มีหน้าผ้าแบบ จูติ หรือ ลาครอส พึงแช่ผ้าในน้ำที่ผสมผงซักฟอกแล้ว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกติดตามหน้าผ้า เป็นสาเหตุให้เกิดคราบขาวได้

กลยุทธ์กรรมวิธีซักล้างพร้อมด้วยการบำรุงรักษาร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดให้อยู่กับเราไปอีกยาวนาน เทคนิคที่ 4 การชะล้างร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดควรแช่ผ้าก่อนการซักฟอก 10-20 นาที ก่อนเริ่มเดินเครื่อง เพื่อให้รอยเปื้อนหลุดออกได้ง่ายขึ้น

กลยุทธ์กระบวนการชำระล้างกับการบำรุงรักษาร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อให้คงทนใช้ได้ไปอีกยาวนาน เทคนิคที่ 5 การทำความสะอาดร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อเกี่ยวกับผ้า CVC หรือว่าผ้า Cotton 100% ซื่งอาจกำเนิดอุปสรรคด้านการหดของเนื้อผ้าได้ จึงไม่พึงจะชะล้างโดยใช้น้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อน พึงซักล้างด้วยน้ำอุณหภูมิปกติธรรมดาเพียงนั้น

กลยุทธ์วิถีทางซักฟอกกับการทะนุบำรุงร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดให้อยู่กับเราไปอีกยาวนาน อย่างที่ 6 การตากผ้าในแสงตะวันที่จัดมาก ทำให้สีซีดได้จึงพึงกลับผ้า หรือตากในแดดที่ไม่ร้อนจนเกินพอดี

เคล็ดลับแนวทางซักฟอกพร้อมด้วยการดูแลรักษาร้านสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อให้คงทนใช้ได้ไปอีกยาวนาน อย่างที่ 7 สำหรับการรีดเสื้อยูนิฟอร์ม ไม่ควรจะรีดด้วยความร้อนสูง พร้อมกับไม่สมควรรีดแถวตะเข็บที่วางทับกัน โดยเฉพาะเสื้อที่ตัดเย็บด้วยผ้า TC หรือไม่ก็ TK

กลยุทธ์กระบวนการซักล้างและการบำรุงรักษาร้านสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อให้อยู่กับเราไปนานๆ เทคนิคที่ 8 การเกี่ยวเสื้อเพื่อรอการใส่ครั้งต่อไป เราควรจะติดกระดุมทุกเม็ดเพื่อเสื้อคงรูปทรงที่สวยงาม