web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

ЦПО Интера ООД - Семинари за ISO, Сертифициране ISO

ЦПО Интера ООД – Семинари за ISO, Сертифициране ISO

Сертифициране ISO, Семинари, Решаване на спорове

  1. Описание

Подробно описаниеЦПО ИНТЕРА ООД разполага с екип от опитни експерти и преподаватели в разработването на различни обучителни програми и използването на иновативни и интерактивни методи на преподаване, чрез които осъществява квалификация и преквалификация на човешки ресурси и професионална подготовка за работа по най – актуалните за момента професии в страната и в чужбина.