web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Това е Страшимирово

Това е Страшимирово

Варна, Страшимирово, Белослав,

  1. Описание

Подробно описание


 Електронна енциклопедия, представяща село „Страшимирово“, поднасяки историко-географски факти, илюстрации и любопитни истории, събрани от жители на селото и различни литературни източници. 

В България има само едно населено място с наименование „Страшимирово“. Красиво селце разположено между Варненското и Белославското езеро, с южен изглед към защитената местност „Ятата“. Местоположението му попада в „Защитена зона от Натура 2000″.