web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Страница от инженери за инженери

Страница от инженери за инженери

модули, контролери, ОБСТАНОВКА, сонда на Ленгмюр, научни проекти,

  1. Описание

Подробно описание


Страницата съдържа информация за:

Проект: Базова платформа за мониторинг на индустриални обекти чрез използване на безжични комуникации (M2MICS)

Проект: Система за управление на светодиодни осветители, включени в мрежа, реализираща улично осветление- ( SLC 2 ).

Проект: Система за управление на микроклимата в оранжериен комплекс  ( GHC2).

Проект: Интегрирана система за  наблюдение на параметрите на околната среда , управление на микроклимата, осветлението и енергопотреблението в технологични работни помещения ( WMCS 100).

Разработена е на български, английски и руски.

Дадена е и информация за космически проект ОБСТАНОВКА.