web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Социален център Бургас

Социален център Бургас

сдружение, социален, център, бургас

  1. Описание

Подробно описание


Сдружение „Социален център Бургас“  е неправителствена организация, с основна дейност предоставяне на социални услуги за хората с увреждания. Официално сдружението бе регистрирано на 16.12.2011 г. Членове и съучредители на сдружението са лица с трайни увреждания, техни близки и професионалисти, чиито усилия са насочени към  социална интеграция и подобряване качеството на живот на лицата с увреждания, живеещи на територията на  Община Бургас.