web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина

  1. Описание

Подробно описание


Реализирайки идеята за създаване на специализирана фирма, работеща по проблемите на безопасността и здравето при работа, “БУРМЕКС-ЛБ” ООД стана съучредител на Националното сдружение за здравословни безопасни условия на труд.

“БУРМЕКС-ЛБ” ООД разработва и предлага пълен обем от задължителни дейности съгласно българското и европейско законодателство и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.