web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Сливания и Придобивания

Сливания и Придобивания

сливане, придобиване, растеж, развитие, бизнес, продажба на бизнес, инвестиции, mergers & acquisitions bulgaria

  1. Описание

Подробно описание


Придобиването е по-добрият начин за бърз растеж на Вашия бизнес – Вашата фирма. Бенефит България Консулт съдейства на фирми за бърз растеж и завземане на нови пазари чрез сливания и придобивания. Придобиването може да бъде по-бърз, по-евтин и като цяло по-ефективен и кратък път за растеж на Вашия бизнес – Вашата фирма. Рисковете са много по-малки и финансирането е по-лесно. Бенефит България Консулт ще Ви представлява напълно конфиденциално при всички възможни изгодни оферти за изкупуване на бизнеси/фирми от Вашия бранш с цел запазване на възможно най-ниската цена на придобиване и ще посредничи до успешното изпълнение и финализиране на всяка една сделка.