web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

СДРУЖЕНИЕ ЮНИТИ

СДРУЖЕНИЕ ЮНИТИ

Сдружение Юнити, финансиране, обучения, консултиране

  1. Описание

Подробно описание


 Сдружение „Юнити „  поставя въпроса за правата на гражданите и овластяването им като основен приоритет за успешното и устойчиво развитие на страната ни. Чрез консултиране, обучения и редица други дейности „Юнити“ инвестира в иновативност на гражданите и към подобряване правата на хората в световен мащаб.

Подкрепяме местни НПО , работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всичките и сфери на обществен живот и за премахването на всяка форма на дискриминация.
 Стимулираме сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса,националните и местните власти с цел подобряване на качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.
Сдружение Юнити цели да:
  • Генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и частни източници на финансиране;
  • Предоставя техническа подкрепа на граждани, фирми и организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди на обществото на национално ниво;
  • Допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието на социални програми в България 
  • Посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации, оценка, наблюдение и проследяване изпълнението на проекти и програми;
  • Насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез придържане към високи етични стандарти;
  • Работи в сътрудничество с други граждански организации на национално и местно ниво за развитие на социалната отговорност и устойчивост на гражданския сектор в България.

Екипът ни се състои от опитни професионалисти, експерти в различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти. Нашите консултанти са подготвени да отговарят на всички нови предизвикателства , свързани с ефективното усвояване на средствата от европейски и други донорски програми и фондове.

Партньорства  -  Ние ценим партньорства, както като източник на финансиране и като грант-машина. 
 
Споделете Вашите идеи и заедно ще ги осъществим!