web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Решаване на онлайн кръстословици

Решаване на онлайн кръстословици

решаване, онлайн, кръстословици

  1. Описание

Подробно описание


Дадени са определенията на думите в текстов формат. По тях трябва да се познаят самите думи, които се попълват в празна таблица хоризонтално и вертикално, а отделните букви почти винаги са общи за две различни думи. Във всяко отделно квадратче се попълва само по 1 буква. Квадратчетата, където трябва да се постави първата буква на думите, са номерирани или (при решаване на онлайн кръстословици в едър мащаб) в тях се вписва значението на търсената дума.

Има много специализирани и неспециализирани печатни издания, които публикуват кръстословици. Съществуват и електронни кръстословици, които могат да се решават онлайн.