web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Реклама/Радио Северозапад

Реклама/Радио Северозапад

реклама,радио северозапад реклама,враца,пустиняци,радио северозапад

  1. Описание

Подробно описание


В бизнеса си върви Напред и нагоре , с помощта на Радио Северозапад. Рекламата в нашият ефир – гаранция за успех.

За успешна рекламна кампания, Радио Северозапад, предлага на своите клиенти:

Изработване на перфектни рекламни спотове.
Създаване на ефективни планове на излъчванията.
Организиране на рекламни игри.
Индивидуални проекти за ефирни излъчвания по конкретен план, зададен от рекламодателя.