web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Редактиране на видео

Редактиране на видео

програма, редактиране, видео

  1. Описание

Подробно описание


Видеокамерата още видеоапарат, камера е преносимо електронно устройство, предназначено за записване на видео изображения и звук. Тя има конструкция, подобна на фотоапарата, но има и някои съществени различия и програма за редактиране на видео. Например за една секунда видеокамерата прави няколко десетки последователни снимки в зависимост от формата на запис PAL, NTSC, DV digital video или друг. Може да съхранява до няколко часа видеоматериал, може да създава и озвучен запис.