web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Производствено предприятие ОЛИМЕКС ООД

Производствено предприятие ОЛИМЕКС ООД

слънчогледово семе, олио, производство

  1. Описание

Подробно описание


Производственото предприятие на ОЛИМЕКС е разположено върху площ от 32 декара, от тях върху 15 декара се намират производствените корпуси, складовото стопанство , както и другите сгради за спомагателни дейности. Производството на ОЛИМЕКС се извършва в няколко основни корпуса – „ Добив и рафинерия” , “Екстракция”, „Цех за бутилиране”  и “Цех за гранулиране на слънчогледова люспа”. Складовото стопанство разполага с 4-ри броя съвременни силози с капацитет за съхранение на слънчоглед 18 400 кубични метра. Това са единствените силози с подобен капацитет в Северозападна България. В региона на град Димово е изградено ново складово стопанство с по – голям капацитет на съхранение на семена и машини за очистване , така че цялото производство на масла в ОЛИМЕКС се обезпечава от силозни складове осигуряващи по-доброто съхранение и качество на входната суровина –  слънчогледово семе.  Осем са плоските складове на ОЛИМЕКС н а площ 6000 кв.м.

Фирмата разполага и със собствена складова база за съхранение на 1400 тона сурови и рафинирани масла. Складовите площи за готова продукция са от вертикални баки по 200 кубични метра и цистерни с вместимост от 20 до 50 тона..