web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Проблембг

Проблембг

психология, безплатен чат, консултации,психотерапия,любов, семейни отношения

  1. Описание

Подробно описание


          Сайта е създаден с цел  да помага на хората да се справят със своите житейски и психологически проблеми ,чрез онлайн консултиране.Психологът  използва методите на Позитивната психотерапия, Клиент центриранатаа тарапия на Карл Роджърс и др. Използват се както стандартни  психилогически тестове, приложими в онлайн консултирането, така  и нестандартни методи, свързани с Астрология и др. езотерични науки, адаптирани от автора .