web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Пречиствателни станции BIO CLEANER от  HG & Sons

Пречиствателни станции BIO CLEANER от HG & Sons

Енви пур, Био клинър, пречиствателни станции, за къщи, опадъчни води, аеробна технология, HG Sons

  1. Описание

Подробно описание


Технологията на пречиствателни станции BIO CLEANERсъответства на съвременните житейски изисквания. Тя позволява пречистване на отпадни води от бани, тоалетни, кухни, миялни машини и др. В същото време стойността на обработката е много ниска:

Без консумативи,без филтри и без зареждане с каквито и да било бактерии и активатори.
Без необходимост от почистване и изпомпване с фекалки.
Без миризма.
Минимален разход на ел.енаргия – не повече от едно осветително тяло 80w работещо на интервали.
Възможност за поемане на по-големи количества отпадни води за известен период без това да се отрази върху качеството на пречистване.
Без специални изисквания за монтаж и експлоатация.
Без минимален праг за постъпващото количество отпадни води.
Възможност за монтиране под и над земята,в съществуващи септични ями и в самите сгради.
Компактност – минимално заемане на пространство.
Параметри на пречистване – без конкуренция.
Пречистената вода може да се използва без проблеми за поливане на зеленчукови,овощни и др. градини,като дори е препочъчително!
Лидер в пречистването на отпадните води.
Пречиствателни станции „BIO CLEANER“ са гъвкава разработка, която позволява да се задоволят изискванията на всички клиенти. Тези пречиствателни станции обикновенно се монтират под земното ниво, но може да се поставят и над земята.Пречиствателни станции с технология „BIO CLEANER“ могат да се инсталират както в реконструриани септичени резвервоари или помийни ями, така и в самите къщи.
Ежегодно усъвършенстване на технологията и актуализиране на сертификатите в унисон с Европейските изисквания.

Биологичната обработка на пречиствателни станции „BIO CLEANER“се основава на бавно зареждане с отпадни води и прецизно подаване на въздух в различните сектори, довеждащо до липсата на мръсни утайки и кал. Не се налага подгряване на входния блок на тези пречиствателни станции през зимата. Пречиствателни станции „BIO CLEANER“ се управляват от електронен чип и работят с 6 програми на 9 степени в зависимост от натоварването с отпадни води.

Пречиствателни станции „BIO CLEANER“ са гъвкава разработка, която позволява да се задоволят изискванията на всички клиенти. Тези пречиствателни станции обикновенно се монтират под земното ниво, но може да се поставят и над земята.Пречиствателни станции с технология „BIO CLEANER“ могат да се инсталират както в реконструриани септичени резвервоари или помийни ями, така и в самите къщи.
Биологичната пречиствателна станция „BIO CLEANER“ се доставя като напълно завършен продукт и пускането в експлоатация е част от доставката.
Пречиствателни станции “BIO CLEANER” не се нуждаят от зареждане с активна тиня и каквито и да било бактерии, прахчета, хапчета и други активатори. Тези пречиствателни станции нямат долен праг на постъпление на отпадни води. Пречиствателни станции “BIO CLEАNER” работят ефективно както при минимално така и при максимално натоварвяне с отпадни води. Това означава, че дори да няма постъпление на отпадни води за известно време в тези пречиствателни станции, то процесът на пречистване се запазва без да е небходима каквато и да било допълнителна активация. Пречистващия процес в пречиствателни станции ”BIO CLEANER” стартира автоматично след подновяването притока на отпадни води.