web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Правна Кантора

Правна Кантора

Корпоративно,Търговско право, Дружествено право, Данъчно право

  1. Описание

Подробно описание


Корпоративно,Търговско право,Дружествено право. Данъчно право.Сделки с търговски предприятия,прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.

Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.

След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата , за да Ви освободим от юридическа, финансова и солидарна отговорност.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.

Правна Кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ“

За контакти с нас на тел:0897558320 0886346230 или на сайта ниhttp://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!