web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Пелетни котли и горелки

Пелетни котли и горелки

http://www.st-bg.com/bg/household_listing/i118/Пелетни-котли-и-горелки.html

  1. Описание

Подробно описание


СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД е фирма с частен капитал и предмет на дейност проектиране, производство и търговия на пелетни котли и горелки. СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД поддържа реномето си на сериозен Европейски производител посредством висок професионализъм, ангажираност към изискванията на клиентите и непрекъснато усъвършенстване и обновяване на продуктовите линии.

Пелетни котли и горелки, евтино отопление, горелка на пилети, печка на пилети, котел, котел на пилети, печка
http://www.st-bg.com/bg/household_listing/i118/Пелетни-котли-и-горелки.html