web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Опасни отпадъци

Опасни отпадъци

Опасни отпадъци, оползотворяване на отпадъци

  1. Описание

Подробно описание


Нира ЕООД извършва събиране,транспортиране и съхранение на неопасни и опасни промишлени и битови отпадъци, включително и медицински отпадъци. Ние сме експерти по опасни отпадъци.