web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Онлайн Skype през вашия браузър

Онлайн Skype през вашия браузър

Онлайн, Skype, браузър

  1. Описание

Подробно описание


Мрежовата комуникация на уеб версията на Skype онлайн трудно може да бъде ограничена, защото изглежда като обикновен HTTPS трафик.
Няма начин да се гарантира, че в програмата не се съдържа „задна врата“, позволяваща неоторизиран достъп до компютъра.
През януари 2008 г. друг изследовател, Avif Raff, оповестява нова уязвимост в Skype, позволяваща неоторизиран достъп на външни лица върху компютъра от името на потребителя, който е стартирал Skype. Това включва стартирането на произволна друга програма и показване на прозорци от името на Skype. По-късно, през януари, се появи информация, че немската полиция възнамерява да пусне в употреба софтуер, които легално да следи разговорите на потребителите.

 Ключови думи