web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Онлайн офис пакет

Онлайн офис пакет

Онлайн, офис, пакет

  1. Описание

Подробно описание


Microsoft Word е програма за обработка на текст и дълго време е считана за основното приложение в пакета. Първата версия на Word, Word 1.0, е пусната през 1983 за DOS. Microsoft Excel е програма за обработка на таблици и извършване на пресмятания. Първоначално се конкурира с доминиращата по това време Lotus 1-2-3, но след това я надминава и започва на свой ред да доминира пазара. Поддържа се за Windows и Mac OS. Microsoft PowerPoint е популярна програма за създаване на презентации за Windows и Mac. Служи за създаване на slideshows, съставени от текст, графика, филми и други обекти, който могат да бъдат показвани на екран и безплатен онлайн офис пакет управлявани от презентатора или да бъдат принтирани върху листове от прозрачна пластмаса или диапозитиви. Office Mobile за Windows Mobile 5.0 и по-късните версии включва версия на PowerPoint наречена PowerPoint Mobile.