web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Мулти Парк

Мулти Парк

детски съоръжения, детски площадки, фитнес, настилки

  1. Описание

Подробно описание


„Мулти Парк“ ООД присъства активно на пазара от  2007г. с предмет на дейност в сферата на ниското строителство, вертикална планировка, проектиране, благоустройство, паркоустройство и цялостни решения за спорт, игри и забавления. Не на последно място предлагаме и специализирани съоръжения за деца и възрастни в неравностойно положение, което за нас е свързано със социалната отговорност, която поемаме. Работим с постоянна грижа за обществото, като се стремим да подобрим средата за всички ползватели на площадките.