web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

„Моята къща” - подари си индивидуален избор на дом

„Моята къща” – подари си индивидуален избор на дом

Строителство, сглобяеми къщи, проекти на къщи, 3D визуализации

  1. Описание

Подробно описание


Моделът поставя като най-важно възможността за информиран избор на собственика измежду много възможности, и за това предлага къщи с готови проекти, 3D визуализации и макети. Програмата ще Ви осигури всички формалности от одобряване на инвестиционния проект, получаване на Разрешение за строеж до въвеждане на сградата в експлоатация.Програмата „Моята къща” осъществява дейността си на територията на цялата страна.