web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Медицински софтуер

Медицински софтуер

медицински софтуер, компютърни системи, офис оборудване, сервиз

 1. Описание

Подробно описание


Данина- Г предлага:

 • Медицински софтуер за:
  - Общопрактикуващи лекари(ОПЛ) / семейни лекари / лични лекари / изпълнители на ПИМП;
  - Лекари – специалисти / изпълнители на СИМП;
  - Медицински центрове(МЦ);
  - Диагностично – консултативни центрове(ДКЦ);
  - Лекари по дентална медицина / стоматолози / зъболекари;
  - Медико – диагностични лаборатории / клинични лаборатории;
  - Рентгенови лаборатории / лаборатории по образна диагностика;
  - Рентген за зъбни снимки;
 • Софтуер за служби по трудова медицина(СТМ)
 • Доставка на пасивно и активно оборудване за компютърни мрежи
 • Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи
 • Продажба на компютърни системи и офис оборудване
 • Сервиз на компютърни системи и офис оборудване