web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Материали по история

Материали по история

история, хроника, летопис, цар, патриарх, църква, манастир

  1. Описание

Подробно описание


„Материали по история“ съдържа исторически материали: хронологични таблици на владетели и църковни предстоятели; антични и средновековни текстовете; други материали свързани с историята.