web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Матема

Матема

курсове по математика, сугестопедична математика

  1. Описание

Подробно описание


Учението на математика при нас е ефективно, защото е с удоволствие и положителна емоция. Метода е чрез сугестопедия и десугестопедия. Сформиране на ранните математически умения и знания чрез игри и песни и нагледни материали. Всяко едно ниво от курсовете е в рамките на 1 месец. Подходящи за деца от предучилищна възраст до 3 клас.