web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Логопед Пловдив

Логопед Пловдив

логопед пловдив

  1. Описание

Подробно описание


Бойка Миладинова – Магистър логопед, завършила бакалавърската и магистърската си степен на обучение в ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’. Магистър по ‘’Комуникативни нарушения на развитието’’. Защитила дипломната си работа с Отличен на тема ‘’Логопедична терапия при заекване’’. Преминала редица курсове и обучения на следните теми:

  1. Участие в международна конференция по Аутизъм;
  2. Участие в обучителен семинар за специалисти на тема ‘’ Обучение и възпитание по метода на Монтесори’’;
  3. Участие в обучителен семинар за специалисти на тема ‘’Дейностите в тактилното творчество като предпоставка за развитие при деца с множество увреди’’;
  4. Обучение по програмата TEACCH за работа с деца от аутистичен спектър;
  5. Обучение за работата със системата PECS ( С.К.О.К. – алтернативе метод на комуникация чрез размяна на картинки) за деца аутисти и сходни нарушения.