web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

КОМБАЙТ - Счетоводен и ТРЗ софтуер

КОМБАЙТ – Счетоводен и ТРЗ софтуер

софтуер счетоводство трз програма склад

  1. Описание

Подробно описание


Фирма „Комбайт“ е създадена през 1991г. с предмет на дейност разработване, продажби и внедряване на програмни продукти. Най-голямо разпространение са добили компютърното счетоводство „Прециз-СХ“, ЗАПИ – Работна Заплата и СКЛАД-СХ които работят успешно в търговски, производствени, бюджетни фирми и кооперации, а също така и във ВУЗ-ове, ДКЦ-та и болници. Поддръжката на вече внедрените продукти е основен приоритет на фирмата. Тя се осъществява чрез консултации по телефона, дистанционно решаване на проблеми чрез интернет и посещения от специалисти на място при клиента. Обратната информация от страна на клиентите се използва активно за усъвършенстване на предлаганите програмни продукти.