web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

ИВИС Проектиране & Дизайн

ИВИС Проектиране & Дизайн

проектиране и дизайн

  1. Описание

Подробно описание


Фирма “ИВИС” е създадена на 11.03.1989 г.. Същата първоначално е регистрирана от СГС като “Едноличен търговец” с ръководител Ик. Инж. Иван Анчев, с обхват на дейност Търговия, Проектиране, Архитектура, Консултации и Строителство.

През 2004 фирмата е пререгистрирана като “ИВИС-проектиране и дизайн”ООД, като в обхвата на дейности е включен Търговия с Недвижими Имоти, Инвестиране, Дизан и Мода. По настоящем фирмата се представлява и ръководи от Мениджър Ст.Научен Ст.Арх. Емил Леков и асистент мениджъри Л.арх. Виолета Донева и Текст/Инж. Дизайнер Ивайло Леков