web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Доставчик на обучение по програма

Доставчик на обучение по програма

доставчик на обучение, доставчици на обучение

  1. Описание

Подробно описание


Учебен Център Асториа Груп е официален доставчик на обучения по Ключови компетенции: КК2 – Общуване по чужд език /езиково обучение – Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език/ и КК4 – Дигитална компетентност /Офис пакет: Word, Excel, PowerPoint; Internet/. Ключовите компетенции са вид безплатни курсове с ваучери по програма „Развитие на човешките ресурси“. Всяко едно предприятие би могло да запише за обучение определен брой служители. Всеки обучаващ преминава входящ тест според компетенциите.

Обученията с ваучери се провеждат в следните форми, съобразени с работното време на целевата група:

  • Дневна форма  – до 18:00 ч., с продължителност на учебния час 45 минути. 
  • Вечерна форма – провежда се след 18:00 ч. с продължителност на учебния час 40 минути.
  • Безработните лица се включват в обучение, само в дневна или вечерна присъствена форма, в зависимост от графика, предоставен от съответните доставчици на обучение.

Учебен център „Асториа Груп“ позволява свободно избираем график на фирмите, избрали ни за техен доставчик на обучение. Броят на лицата, включени в една група за придобиване на КК, може да варира между 3 и 12 лица.

В края на обучението се провежда заключителен изпит за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Ако Вашата фирма е одобрена по програмата и искате да обучите Ваши служители, можете да получите повече информация относно необходимата документация и начина на провеждане на обученията на нашата уебстраница – доставчик на обучение