web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Геодезия Благоевград - „КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД

Геодезия Благоевград – „КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД

Консултантски услуги, Кадастрални и геодизически услуги

  1. Описание

Подробно описание


„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е основана през 2006 в гр. Благоевград от инж.Димитър Рошков и е лицензирана фирма за дейности по закона за кадастъра и имотния регистър от „Агенция по геодезия, картография и кадастър“ – София.