web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

БРИЗ ПАТЕНТ

БРИЗ ПАТЕНТ

търговски марки, патенти, промишлени дизайни

  1. Описание

Подробно описание


Агенция БРИЗ ПАТЕНТ е основана на през 2002 г. и представлява екип от консултанти, специализирани в областта на интелектуалната собственост. Предлаганите от нас услуги включват национална и международна защита на всички видове обекти на индустриалната собственост, а именно регистрация на патенти за изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, марки, географски означения, нови сортове растения и породи животни, топологии на интегрални схеми и други.