web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА АД

БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА АД

научно-изследователска, развойнa, внедрителска, инженерингова, производствена, търговска и сервизна дейности

  1. Описание

Подробно описание


БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА АД осъществява научно-изследователска, развойнa, внедрителска, инженерингова, производствена, търговска и сервизна дейности в страната и чужбина в областите на битовата видео и аудио техника за приемане и възпроизвеждане на програми с гражданско предназначение; комуникационни средства за отбрана; системи за радиолокационно опознаване.

Дружеството притежава:

  • Сертифицирана интегрирана система за управление на качеството по ISO 9001:2000 – Certificate No QS-2682 HH и
  • ISO 14001:2004 — Certificate No EM-3642HH, GLC — Germanischer Lloyd,
  • Сертификат за съответствие със съюзната публикация на НАТО AQAP2110.