web-bg.eu  |  Уеб каталог  |  Уеб зона  |  Уеб линкове

Адвокат Регистрация на фирми

Адвокат Регистрация на фирми

адвокат обществени поръчки,адвокат разводи,адвокат регистрация на фирми,семейно право,спорове с топлофикация,

  1. Описание

Подробно описание


Висококачествено правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица на български, испански и английски език.

Правни консултации в областта на:

Обществените поръчки;

– Гражданско, търговско, вещно, застрахователно, административно, семейно и наследствено, трудово, данъчно, медицинско, фармацевтично и наказателно право;

– Производство по несъстоятелност;

– Регистрация на фирми, промени по фирменото дело, преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества;

– Спорове с Топлофикация;

Процесуално представителство;
Абонаментно правно обслужване на фирми;